hashirano-kizu

hashirano-kizu(はしらのきず)河内杉・河内桧
¥ 19,600
hashirano-kizu(はしらのきず)河内杉・河内桧
hashirano-kizu(はしらのきず)河内杉 2M
¥ 20,600
hashirano-kizu(はしらのきず)河内杉 2M